Klikając w jedną z miniatur umieszczonych w dolnej części ekranu – wybieramy układ, który wykorzystamy do zbadania prawdziwości twierdzenia Pitagorasa. Zestawy składają się z trójkąta prostokątnego, oraz zbudowanych na przyprostokątnych oraz przeciwprostokątnej kwadratach. W pozycji wyjściowej doświadczenia, pola kwadratów P3 wypełnione są „płynnym” materiałem, który zajmuje dokładnie cały obszar kwadratu. Wciskając przycisk „start” powodujemy, że cały materiał „przepływa” z kwadratu P3 do dwóch mniejszych kwadratów P1 i P2, wypełniając je równie dokładnie jak kwadrat P3. Zatem: P3 = P1 + P2, czyli: c2 = a2 + b2 Używając przycisku „obrót” możemy sprawdzić czy zasada działa także w drugą stronę…