Zadanie wykonywane przy pomocy tego zestawu, polega na zapełnieniu powierzchni kwadratu liczbami wg ściśle określonej zasady, tj. ruchu konia szachowego. Kwadrat podzielono na sto mniejszych pól, rozmieszczonych w formacie: dziesięć na dziesięć. Jako startowe, przyjęto pole w lewym, górnym rogu kwadratu. Każde pole zaznacza się przez wskazanie kursorem i kliknięcie lewym przyciskiem myszy.

Program sygnalizuje dostępne pola (te, na które można wykonać ruch zgodnie z obowiązującą zasadą) oraz uniemożliwia zaznaczenie tych nie spełniających warunków, lub będących już zajętymi w ruchach poprzednio wykonanych i oznaczonych numerem. Gra kończy się w momencie gdy ruch na planszy zostanie zablokowany, tj. nie ma możliwości wykonania żadnego skoku.