Do włączania reaktora służy zielony przycisk. Po jego użyciu rozpoczyna się reakcja, której prędkość ustalamy wysuwając (przy pomocy klawiszy kursora) lub wsuwając pręty regulacyjne. Możemy obserwować pracę układu oraz reakcję zasilanego turbozespołu: moc osiągana sygnalizowana jest w procentach. Im więcej energii dostarczamy, z tym większą wydajnością pracuje turbozespół. Eksperyment został zaprojektowany tak, aby oprócz prezentacji zasady działania urządzenia, symulować charakter pracy oryginału: należy zwrócić uwagę na bezwładność z jaką reagują poszczególne podzespoły. Całkowity czas wsunięcia prętów regulacyjnych oraz automatyczne wyłączenie, posiada określony, minimalny czas reakcji, którego nieuwzględnienie może doprowadzić do awarii reaktora.