Na podstawie umocowane są dwa wsporniki, na których można mocować badane próbki (pręty) metalowe. W symulacji mamy do wyboru trzy rodzaje prętów: stalowy, miedziany i aluminiowy.

Jeden koniec badanego pręta jest zamocowany na stałe, drugi – może się swobodnie przesuwać działając na zaczep pomiarowy, który obraca wskazówkę przyrządu.

Wskazując kursorem jedną z próbek umieszczonych po prawej stronie, ustawiamy wybrany materiał w przyrządzie. Po użyciu przycisku „start” – włączamy ogrzewanie próbki i obserwujemy wskazówkę przyrządu, która w czasie rzeczywistym pokazuje zjawisko rozszerzalności liniowej badanego materiału.