Klikając lewym klawiszem myszy na przewodzie możemy „przekładać” go ustawiając nad lub pod kompasem z igłą magnetyczną. Włączając układ obserwujemy zachowanie igły magnetycznej: jej wychylanie się od osi w kierunku wschodnim lub zachodnim. Zmieniając napięcie prądu (pokrętło na zasilaczu) płynącego przez przewodnik, można zobaczyć jak zmienia się kąt wychylenia igły.