W prezentowanym doświadczeniu do zwojnicy (cewki), wsuwamy magnes sztabkowy i obserwujemy reakcję podłączonego do obwodu czułego przyrządu pomiarowego. Wskazówka wyraźnie wychyla się w jedną stronę. Następnie wysuwamy magnes i znów obserwujemy kierunek wychylenia wskazówki: wskazówka znów reaguje, ale tym razem wychylając się w drugą stronę.

Doświadczenie możemy przeprowadzić odwracając magnes i ponownie wsuwając go do zwojnicy. Możemy też przesuwać magnes z różną prędkością: szybciej lub wolniej, za każdym razem przyglądając się reakcji galwanometru. Każdemu ruchowi magnesu towarzyszy wychylanie się wskazówki przyrządu. Natomiast jeżeli magnes pozostanie w spoczynku wewnątrz zwojnicy lub w jej pobliżu, to oczywiście wskazówka nie wychyli się w żadną stronę.