Zestawy pomiarowe składają się z dynamometrów sprężynowych (minimalna działka skali = 10 g). Prawy zestaw wyposażony jest dodatkowo w zbiorniki: główny i pomocniczy. Dowolnie wybraną próbkę możemy wskazać kursorem i "zawiesić" na uchwycie dynamometru. Zawieszona próbka obciąża dynamometr, który na wysuwającej się skali wskazuje ciężar. Wartość ciężaru próbki zawieszonej na prawym dynamometrze różni się od wyniku uzyskanego na lewym. Wartość objętości przelanej cieczy możemy odczytać ze skali zbiornika pomocniczego lub najeżdżając kursorem na zbiornik i odczytując wynik. Objętość cieczy przelanej do zbiornika pomiarowego jest równa wartości ciężaru jaki pozornie traci próbka zanurzona w cieczy. Stosując różne próbki - możemy sprawdzić tę prawidłowość dla różnych wartości.