Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Stowarzyszenia ARS SCIENTIA

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2023r.

w Niebieskich Migdałach,

Rzeszów, ul. 3 Maja

o godz. 17.00

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie Zebrania, powitanie Członków;
  2. Przyjęcie porządku obrad;
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania;
  4. Podsumowanie projektu Experymentarium3Z. Poznaj świat fizyki i techniki.
  5. Promocja książki i strony www.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Dyskusja, zapytania i wolne wnioski;
  8. Zamknięcie obrad.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

Prezes - Paweł Pasterz