PLAKAT 9DO mW tym roku prezentować będą swoje osiągnięcia koła naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Będzie zatem fizyka, chemia, robotyka, wzornictwo przemysłowe, awionika, logistyka, informatyka, inżynieria œrodowiska i biotechnologia. Nie zabraknie też wysokich napięć i pokazów transformatorów Tesli. Dorobek naukowy i popularnonaukowy, projektowy i konstrukcyjny kół naukowych techników, szkół podstawowych, śœrednich i uczelni wyższych.

Grupy rekonstrukcji historycznych będą prezentować stroje dawne, przedmioty codziennego użytku, a także uzbrojenie ochronne i ofensywne ze swoich epok - od wczesnego śœredniowiecza po XIX wiek. Nie zabraknie także widowiskowych pojedynków wojów, zbrojnych czasów krucjat i rycerstwa epoki Grunwaldu.

Będzie można spotkać się ze sztuką - malarstwem, rzeźŸbą, metaloplastyką, ceramiką i... muzyką. A także wrócić się do  "Zabawek z duszą z okresu PRL-u".

Zamierzamy zaakcentować dwie rocznice jakie w tym roku mamy okazję obchodzić: 100-lecie Odzyskania Niepodległoœci i 160 lat kolei w Rzeszowie.

Spotkamy się też z JUTREM, bo jak mawiał Sławomir Mrożek - "Jutro to dziœś - tyle że jutro".

Będą liczne atrakcje dla najmłodszych, trochę starszych i zupełnie dorosłych. :)
Tradycyjnie od 5 do 105 lat.

Więcej na stronie facebookowej wydarzenia