Miło nam poinformować, że nasze Stowarzyszeni przeprowadzi cykl warsztatowych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu "GEOMETRIA Pana Mikołaja".
Cele projektu: rozwój i doskonalenie umiejętności manualnych i politechnicznych przez zaangażowanie w warsztatową edukację naukowo techniczną; uświadomienie poprzez działania praktyczne faktu, że matematyka, a szczególnie geometria mogą być dziedzinami eksperymentalnymi; poszerzenie wiedzy matematycznej i historycznej w oparciu o prace Mikołaja Kopernika; przedstawienie mniej znanych faktów z życia Mikołaja Kopernika z dziedziny matematyki oraz dowodów, że wielki astronom zajmował się nie tylko obserwacjami ciał niebieskich, a jego praca i działalność wykracza poza te popularne motywy; uzupełnienie edukacji formalnej o zajęcia praktyczno-techniczne realizowane według klasycznej formuły.
Projekt dofinansowała Fundacja mBank Polska.