O zajęciach słów kilka...

Pracownia Edukacji Nieformalnej Experymentarium 3Z - Rzeszów, ul. Pułaskiego 3/19

Zajęcia praktyczno-techniczne, pokazy naukowe, warsztaty połączone z wykładami z fizyki, matematyki, chemii - pracownia Experymentarium 3Z, czyli Zobacz, Zbuduj, Zademonstruj. To pierwsza placówka w regionie, w której odbywają się  interaktywne zajęcia w ramach edukacji nieformalnej, funkcjonujące w oparciu o autorski program dydaktyczny, nawiązujący do najlepszych polskich tradycji zajęć politechnicznych. Nasz projekt połączył w jednym formacie elementy muzeum techniki, klimat pracowni ZPT, szkolnego kółka zainteresowań i elementy centrum nauki. Stawiamy na obrazowy przekaz, radiową narrację i rozwój intelektualny, myśli konstrukcyjnej, zdolności manualnych i politechnicznych…

Oferta warsztatów Experymentarium 3Z w wersji standardowej przygotowana jest dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się w klimatyzowanym pomieszczeniu specjalnie przygotowanym i wyposażonym w przyrządy i pomoce naukowe, demonstratory i narzędzia. Oprócz współcześnie zaprojektowanych i wykonanych, dysponujemy oryginalnymi urządzeniami dydaktycznymi, jakich używano w polskich szkołach XX wieku.

Warsztaty prowadzone są w grupach do 15 osób, 1 raz w tygodniu po 2 godziny zegarowe, w poniedziałki, wtorki lub czwartki (do wyboru), od 17.00 do 19.00. Zajęcia są odpłatne.

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt z sekretariatem Experymentarium pod numerem telefonu: 17 85 35 997, kom. 606 256 532.

O przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń.