„ Experymentarium 3Z”  - Pierwsze „Zet” - ZOBACZ, drugie - ZBUDUJ, trzecie - ZADEMONSTRUJ.

10.jpg 11.jpg 12.jpg

7.jpg 8.jpg 9.jpg

Experymentarium 3Z powstało jako wypadkowa kilkuletnich poszukiwań sposobu na praktyczną poprawę sytuacji w edukacji formalnej przy pomocy metod stosowanych w tej tzw. nieformalnej… Na bazie klasycznych pokazów naukowych i spektakli edukacyjnych oraz (przede wszystkim) interaktywnych warsztatów, zbudowaliśmy formułę, która znakomicie sprawdziła się w praktyce tworząc standard roboczo nazwany 3Z – Zobacz – Zbuduj – Zademonstruj.

W roku 2013 wystartował pierwszy z projektów realizowany na terenie SP 1 w Rzeszowie, w ramach którego brało udział ponad stu uczniów tej szkoły. Zajęcia cieszyły się tak dużym zainteresowaniem uczniów i rodziców (także z innych placówek szkolnych i oświatowych), że należało pomyśleć o stworzeniu suwerennej placówki, odpowiednio zaprojektowanej i wyposażonej.

Od samego początku nadrzędną ideą Experymentarium 3Z było nawiązanie do dobrych tradycji edukacyjnych pielęgnowanych jeszcze w XX wieku (szkolne koła zainteresowań, pracownie ZPT, etc.) i połączenie ich z nowoczesnymi środkami stosowanymi we współczesnych centrach nauki, muzeach techniki i innych tego typu placówkach. Niestety, wychowaliśmy pokolenie, którego politechniczne wykształcenie równa się politechnicznemu analfabetyzmowi.Kolejne reformy edukacji skutecznie zniszczyły to, czego jeszcze niedawno uczono w szkołach m.in. na lekcjach ZPT, czyli zajęciachpraktyczno technicznych. Dziś wycięcie poprawnie prostego kółka z kartonu nożyczkami to dla młodego pokolenia często wyzwanie na miarę podboju kosmosu. Experymentarium 3Z, które w obecnie funkcjonującej wersji powstało we wrześniu 2016 roku na małym, ale wypełnionym treścią po brzegi poletku, przywraca z powodzeniem proporcje pomiędzy tym co wirtualne a realne i nawet w tak niewielkiej skali widać, że to działa… Istotą formuły 3Z jest połączenie tradycyjnych form eksperymentowania z praktycznym rozwijaniem i wykorzystaniem umiejętności politechnicznych. Szczególny nacisk kładziemy na organizację pracy w grupie, współpracę przy rozwiązywaniu problemów technicznych, umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej przedmiotów wykonywanych samodzielnie, sprawność językową oraz nabycie umiejętności technicznych na wielu poziomach zaawansowania. Podczas warsztatów uczniowie wraz z nauczycielami i koordynatorami – popularyzatorami nauki - projektują i budują małe eksponaty swojego pomysłu, analogiczne do tych, jakie znajdują się w centrach nauki i innych placówkach edukacji nieformalnej.

Oferta skierowana do wszystkich w wieku od 6 do 106 lat, uczy i bawi a do tego integruje środowisko uczeń – rodzic – nauczyciel. Jest zaangażowanie, pasja, politechnicznie i warsztatowo... Jak napisał jeden z obserwatorów na profilu fb Radiolatorium: "... Twarze dzieciaków .... bezcenne..."

Prototyp naszej placówki zrealizowaliśmy gospodarskim sposobem w Rzeszowie, całkowicie na własne ryzyko i praktycznie bez żadnego wsparcia instytucjonalnego. Dziś Experymentarium 3Z jest sprawdzonym w praktyce patentem na przywrócenie zagubionych proporcji w edukacji praktycznej (nauki przyrodnicze, zajęcia praktyczno techniczne etc.) i może stanowić wzorcową placówkę tego typu do zbudowania w każdej szkole, ośrodku kultury, bibliotece, etc.